دیگر گذشته آن زمانی که فقط یک بار از دنیا می رفتی؛
حالا یک بار از شهر میروی...
یک بار از دیار می روی...
یک بار از یاد می روی...
یک بار از دل می روی...
.........یکبار از دست می روی...
و هنوز از دنیا نرفته ای ...

/ 0 نظر / 16 بازدید