کاش بعضی‌ از روزها نبودند...کاش این نبودن هایت فقط قدری بود که وقتی‌ هستی‌ قدرت را بدانم، نه این قدری که اگر هم باشی‌ یا نباشی‌، فرقی نکند

/ 0 نظر / 11 بازدید